Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 63/2020 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 ΑΔΣ της ΔΕΠ σχετικά με την Β κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Accessibility
Κλείσιμο