Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 63/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο