Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 62/2020 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ( αριθ. Μελέτης 14/2013.)

Accessibility
Κλείσιμο