Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 62/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» του Δήμου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο