Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 60/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο