Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 59/2018 – Έγκριση μελέτης σηματορρύθμισης κόμβου 25ης Μαρτίου – Διοικητηρίου στα πλαίσια κατασκευής του έργου Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας- Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου .

Accessibility
Κλείσιμο