Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 58/2021 – Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την προκήρυξη της διεξαγωγής και διενέργειας εκλογών στην κοινότητα Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο