Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 58/2018 – Συμμετοχή Δ.Σ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 18 & 19 Απριλίου 2018 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα & έγκριση και ψήφιση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων

Accessibility
Κλείσιμο