Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 55/2020- Έγκριση της υπ’ αριθ. 70/2020 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την έγκριση σχεδίου Σύμβασης πλαισίου για την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με θερμότητα από την μονάδα V

Accessibility
Κλείσιμο