Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 53/2020 – Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 3/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον Δήμο Εορδαίας για τα έργο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2019» σχετικά με το πρώτο σημείο τοποθέτησης των βυθιζόμενων κάδων

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 52/2020 – Εγκρίθηκε η 4/2020 απόφαση Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2020».
September 2, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 54/2020 – Αποδοχή ποσού για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 53/2020 – Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 3/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον Δήμο Εορδαίας για τα έργο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2019» σχετικά με το πρώτο σημείο τοποθέτησης των βυθιζόμενων κάδων

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 53/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο