Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 53/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2018 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με την τροποποίηση πίνακα υλοτομίας της ΤΚ Αναρράχης για τα έτη 2018-2019.

Accessibility
Κλείσιμο