Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 5/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έκπτωσης εργολαβίας έργου Συντήρηση 7ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο