Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 49/2020 – Αποφασίσθηκε η παραγραφή τιμολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας – τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020

Accessibility
Κλείσιμο