Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 49/2018 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίου με την ΔΕΗ ΑΕ για ένταξη παροχής στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 48/2018 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
July 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 50/2018 – Έγκριση δαπανών για επέκταση ΦΟΠ στις Τοπικές κοινότητες Γαλάτειας, Αναρράχης και Περδίκκα
July 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 49/2018 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίου με την ΔΕΗ ΑΕ για ένταξη παροχής στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 49/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο