Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2020 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9/2018 Α.Δ.Σ. Εορδαίας περί αποδοχής της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΠΕΡΔΙΚΚΑ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5008903 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 45/2020 – Αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή ενοικίου 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας
September 2, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 47/2020 – Καθορισμός Αρδευτικής Περιόδου & Σύσταση θέσεων Υδρονομέων Διανομής νερού έτους 2020.
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2020 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9/2018 Α.Δ.Σ. Εορδαίας περί αποδοχής της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΠΕΡΔΙΚΚΑ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5008903 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο