Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 46/2018 – Συγκρότηση επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο