Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 45/2020 – Αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή ενοικίου 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο