Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 45/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμ. μελέτης 26/2016.

Accessibility
Κλείσιμο