Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 44/2020 – Αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή ενοικίου 18ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο