Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 43/2020 – Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτυού Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας την από 16-1-2020

Accessibility
Κλείσιμο