Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 42/2020 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Κέντρο Πρόληψης « ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ » Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης,

Accessibility
Κλείσιμο