Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2019 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο