Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το έργο « φωτοβολαταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 65,983 MWP στη θέση Αγίου Χριστοφόρου 1 » Δ.Ε Αγίας Παρασκευής & Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας , ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2021 – Γνωμοδότηση ΔΣ για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Μαυροπηγής
August 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 41/2021 – Τροποποίηση των υπ’αριθ. 156/2020 ΑΔΣ και 10/2021 Αποφάσεων Περί παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας.
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2021 – Αρνητική γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) για το έργο « φωτοβολαταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 65,983 MWP στη θέση Αγίου Χριστοφόρου 1 » Δ.Ε Αγίας Παρασκευής & Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας , ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 40/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο