Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2021 – Γνωμοδότηση ΔΣ για την χορήγηση νέας άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Μαυροπηγής

Accessibility
Κλείσιμο