Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2021 – Ένταξη παροχών ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικών συνδέσεων Κ Δροσερού στους συμψηφιστικούς λογαριασμούς ΔΕΗ Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο