Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 380/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 379/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικής Συμβούλου
June 18, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 381/2017 – Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Άξονα προταιρεότητας 03Σ «Ανά πτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 380/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 380/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο