Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 379/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικής Συμβούλου

Accessibility
Κλείσιμο