Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 374/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου «Κέντρο Διάσωσης – Ανάδειξης και Διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής»

Accessibility
Κλείσιμο