Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 373/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Accessibility
Κλείσιμο