Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2020 – Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών και άμεσης /βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο