Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 370/2017 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 51/2017 απόφασης της ΚΕΔΕ σχετικά με την « Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2018 και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης».

Accessibility
Κλείσιμο