Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 369/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σάββα Ζαμανίδη

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 368/2018 – Τακτοποιητική Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 369/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σάββα Ζαμανίδη

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 369/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο