Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 369/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σάββα Ζαμανίδη

Accessibility
Κλείσιμο