Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 365/2018 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών , υπηρεσιών και παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου – προμήθειας ανταλλακτικών για το έτος 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 364/2018 – Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019
March 7, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 366/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 67/2018 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 365/2018 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών , υπηρεσιών και παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου – προμήθειας ανταλλακτικών για το έτος 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 365/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο