Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 364/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαΐδας»

Accessibility
Κλείσιμο