Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2021 – Τροποποίηση πρ/σμού οικ/. έτους 2021 ( 78-21 ΑΟΕ ) Αποδοχή απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας »

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 35/2021 – Έγκριση Μεταβίβασης αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
August 13, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 37/2021 – Ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού ειδικού σκοπού (πάγια προκαταβολή) και αίτημα δημιουργίας win banking
August 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2021 – Τροποποίηση πρ/σμού οικ/. έτους 2021 ( 78-21 ΑΟΕ ) Αποδοχή απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας »

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο