Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 5/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης σχετικά με την καταστροφή – ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο