Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 361/2018 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστημάτων ΟΕΚ Πτολεμαΐδα 1.

Accessibility
Κλείσιμο