Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 361/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας » με αριθμό μελέτης 10/2014 .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 359/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο «Προμήθεια και τοποθέτηση πτυσσόμενου χωρίσματος στο 12ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας »
January 9, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 363/2017 – Αποδοχή αιτήματος ΚΕΔΕ για παραχώρηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 361/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας » με αριθμό μελέτης 10/2014 .

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 361/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο