Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 360/2018 – Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικός ) του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ με αριθ,. Μελέτης 21/2013

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 359/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»
March 7, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 361/2018 – Διακοπή σύμβασης μίσθωσης καταστημάτων ΟΕΚ Πτολεμαΐδα 1.
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 360/2018 – Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικός ) του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ με αριθ,. Μελέτης 21/2013

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 360/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο