Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 359/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

Accessibility
Κλείσιμο