Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 359/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο «Προμήθεια και τοποθέτηση πτυσσόμενου χωρίσματος στο 12ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας »

Accessibility
Κλείσιμο