Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 358/2018 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο «Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου » με αριθμό μελέτης 14/2013

Accessibility
Κλείσιμο