Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 355/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ αριθμ. μελέτης 16/2016

Accessibility
Κλείσιμο