Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 354/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ »

Accessibility
Κλείσιμο