Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 353/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου « Αντικατάσταση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στον Κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαΐδας »

Accessibility
Κλείσιμο