Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 352/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου «Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση 25ης Μαρτίου » αριθμ. μελέτης 14/2013

Accessibility
Κλείσιμο