Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 352/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» με αριθμό μελέτης 14/2013.

Accessibility
Κλείσιμο