Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 351/2018 – Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανακατασκευή περίφραξης Κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού

Accessibility
Κλείσιμο