Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 351α/2017 – Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠ για το έτος 2018

Accessibility
Κλείσιμο