Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 349/2018 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 27/2018 απόφασης ΔΕΠ σχετικά με «Κατανομή ποσού ( Δ κατανομή 2018 ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας» .

Accessibility
Κλείσιμο